Kariyer

İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan kaynakları, insan gücünün şirket hedefi doğrultusunda verimli kullanılması ve çalışanın beklentilerinin karşılanması ve gelişiminin sağlanması olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre insan kaynakları, bir yandan şirket içinde yüksek performansla çalışmayı, diğer yandan da çalışanların yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla insan kaynakları, işgücü verimliliğini artırma ve kişinin işinden memnun kalmasını sağlama gibi denge sağlayıcı bir özelliğe sahiptir. İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı, insan kaynağını en etkin ve verimli şekilde kullanmaktır. İnsan Kaynakları, iş için personel ihtiyacının belirlenmesi, personelin duyurulması, uygun personelin seçilmesi ve kurum kültürüne uyarlanması, çalışanların motivasyonu, performans değerlendirme, çatışma çözümü, bireyler ve grup arasındaki ilişkileri ve iletişimi sağlamak, yeniden yapılanmak, oluşturmak kurumsal iklim, çalışanların eğitimi ve gelişimi uygulamalarını kapsamaktadır.

EĞİTİM VE KARİYER GELİŞİMİ

Genel olarak eğitim, toplumun yaratıcı gücünü ve verimliliğini artıran, kalkınma çabasının gerçekleştirilmesi için gerekli nitelik ve nicelikte personel yetiştirilmesini sağlayan, insanlara yeteneklerine göre büyüme fırsatı veren bir araçtır. Toplum ve İşletmelerde istihdam edilen işgücünün daha verimli hale getirilmesi için çeşitli eğitim programları uygulanarak çalışanların bilgi beceri ve davranışlarında olumlu gelişme sağlanması amaçlanmaktadır. Sektörde artan rekabet koşullarında başarılı olabilmek için çeşitli bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, yüksek motivasyonlu ve işletmenin hedefleriyle uyumlu bir iş gücüne sahip olmaları gerekir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş yaşanmış, çalışanlar bilgi işçisine dönüşmüş, bilgi yaratmanın ve paylaşmanın önemi ortaya çıkmıştır. Firmanın rekabet gücünü eğitimlerle artırmak mümkündür. Çalışanlarımızın işletmelerde yaşanan ekonomik, sosyal, teknolojik ve organizasyonel değişimlere ayak uydurabilmeleri için organizasyonumuz bünyesinde sürekli ve planlı eğitimler vermekteyiz.