Kurumsal

Sürdürülebilirlik ve Etik Değerler

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ETİK REHBERİ

Misyonumuz: Kurumsal bir yapıda; yurtiçinde ve yurtdışında müşteriye özgü, hızlı, kaliteli, yenilikçi, ekonomik ve çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetleri sunmaktır. 

Vizyonumuz: Talep edilen desteğin kapsamı, zamanı ve yeri ne olursa olsun, uluslararası denizcilik şirketlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, ürün, hizmet ve kalite farklılıkları ile tercih edilen, güven verici ve lider bir marka olmaktır. 

Çevre Politikası:Yaşadığımız dünyanın herhangi bir yerinde çevreye verilen her türde zararın, hepimizin sorunu olduğunu ve hepimizi tehdit ettiğini kabul ediyoruz.

Bu bağlamda şirketimiz;

. Çevre yönetim sistemimizi ve performansını sürekli geliştirerek çevre kirliliğini önlemeyi,

. Çevreyle ilgili çıkarılan yasalara ve mevzuata uymayı,

. Geri dönüşüme konu olan hammadde/işletme malzemelerini kullanmayı,

. Süreçlerimizi etkin ve verimli olarak yöneterek atıklarımızı en aza indirmeyi,

. Çalışanlarımızı ve altyüklenici firma personellerini çevre sorunlarına karşı duyarlı hale getirmek ve farkındalıklarını arttırmak için eğitim vermeyi,

. Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri, toplumsal sorumluluk bilinciyle yönetmeyi,

. Yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümlerin, uygulamaların, çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olmayı,

. Çevre bilincini arttıracak her türlü girişime destek sağlamayı,

. Faaliyet gösterdiğimiz alanda çevreye duyarlı örnek bir işletme olmayı,

taahhüt etmektedir.

Sosyal Sorumluluk Politikası: Şirketimiz insana ve doğal çevreye saygıyı en önde tutan bir anlayışla yönetilmektedir.

Bu bağlamda şirketimiz;

. Hissedarlarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu çalışmayı,

. Çalışanlarımızın özlük haklarını eksiksiz ve doğru biçimde kullandırmayı,

. Çalışanlarımıza dürüst, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı,

. Çalışanlarımızın iş hayatı ile özel hayatları arasındaki dengeyi gözetmeyi,

. Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil, cinsiyet, siyasi düşünce gibi nedenlerle ayrımcılık yapmamayı,

. En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın sağlıklarını korumayı,

. Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba göstermeyi,

. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları faaliyetlerde desteklemeyi,

. Ülkemizin gelenek ve kültürüne duyarlı davranıp, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket etmeyi,

taahhüt etmektedir.

Şirketimiz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından, başta Genel Müdürümüz olmak üzere, tüm Yöneticilerimiz ve Çalışanlarımız sorumludur.

Sürdürülebilirlik ve Etik Değerler Sunumunun Tamamı İçin Tıklayınız