Kurumsal

İnsan Hakları

İŞ ETİĞİ VE İNSAN HAKLARI

İlkeler, Şirketin tüm çalışanlarına uygulanır. Kurallara uygunluk, şirketin itibarının sürdürülmesine ve geliştirilmesine yardımcı olup, müşteriler için uzun vadeli değer yaratılmasına katkı sağlamaktadır. Her çalışanın, grubu bir bütün olarak inşa etmek ve güçlendirmek için üzerine düşeni yaptığına inanırız. Misilleme yapmama politikası uygularız: Herhangi bir açık suistimali veya etik olmayan davranışı iyi niyetle tarafımıza bildiren herhangi bir çalışan mağdur edilmeyecek veya kötü muamele görmeyecektir.

Şirket, çalışanları ve aracıları, asgari standart olarak, tüm Uluslararası düzenlemelere uymak ve idari gereksinimleri karşılamakla yükümlüdür.

a. Tüm karada ve gemide çalışan kadrosunun, görevlerini etik ve dürüst bir şekilde yerine getirmelerini ve her zaman en yüksek dürüstlük ve doğruluk standartlarını sergilemelerini sağlamak Şirket Politikasıdır. Şirket aşağıdakileri taahhüt eder:

• Herhangi bir çalışanın, verimlilik ve performansının korunmasını garanti etmeden işletme ve bakım maliyetlerini en aza indirmeye dayalı herhangi bir teşvik veya bonus programına katılmadığından emin olun. Bunun amacı personelin bu tür maliyetlerden kaçınmamasını ve böylece gerekli uyumluluk seviyesini feda etmemesini sağlamaktır.

• Herhangi bir teftiş sırasında yanlış bilgileri engelleyen, yönlendiren ve sunan veya yanlış beyanda bulunan herhangi bir çalışana karşı işten çıkarılma da dahil olmak üzere uygun önlemleri alın; herhangi bir otorite tarafından yürütülen izleme veya denetim.

• Hiçbir çalışanın cezalandırılmamasını, ayrımcılığa maruz kalmamasını veya QHSE yasaları, düzenlemeleri veya politikalarının ihlallerini bildirmesi nedeniyle olumsuz sonuçlara maruz kalmamasını sağlayın. Belirtilen çalışma politikaları ve prosedürlerinden sapan herhangi bir çalışana karşı işten çıkarılmaya kadar varan disiplin cezası verin.

• Tüm çalışanların, şirket içindeki çalışma koşullarına ve çevreye karşı her türlü ayrımcılığa veya mağduriyete karşı yerel yasa ve yönetmelikler tarafından saklı tutulan tüm haklarına sahip olduğundan emin olun.

b. Müdürler, Temsilciler, Tedarikçiler ve Müşterilerle Anlaşma Şirket, şirket yönetim sistemi ve sürekli iyileştirme programları uygulayarak müşterilerine gereksinimlerini karşılayan veya aşan hizmetler sunmaktadır. Bunlar, yenilikçi fikirler geliştirmek ve uygulamak, değişen müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermek ve hizmet kalitesini ve değerini sürekli iyileştirmek için tasarlanmıştır.

c. İnsan Hakları Şirket, faaliyetlerini sürdürdüğü her alanda, uluslararası olarak kabul edilen tüm insan haklarını desteklemekte ve insan haklarına saygı ile ilgili tüm uluslararası yönergelere uymaktadır. Ek olarak; şirket, herhangi bir insan hakları ihlali durumunda ‘’sıfır tolerans’’ hakkına sahiptir. Güçlü iç kontrol mekanizması sayesinde şirket yapısını temel alan tüm unsurların etkili bir şekilde yönetilmesini ve raporlanmış sonuçların doğruluğunu sağlamakla yükümlüdür.

Çalışanlar, müşterilerden ve diğerlerinden alınan teknolojiye, fikri mülkiyete, gizli bilgilere ve diğer varlıklara veya verilere, kabul edilen şartlara uygun olarak saygı göstermeli ve bunları kullanmalıdır.

Platinum Marin Servis Denizcilik San. Ve Tic. A.Ş.
İstasyon Mah. İstasyon Cad. No: 103/B Tuzla, 34940, İSTANBUL - TÜRKİYE Tel: 0216 446 4639 | Faks: 0216 225 0856 | platinum@platinum-ms.com | www.platinum-ms.com Sic. No. (Tic.): 51259-5