Kurumsal

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Platinum, ilkelerini iletmek ve Platinum için çalışanların bunu sürdürmelerine yardımcı olmak için Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele politikasını benimsemiştir.

Bu politika işin işleyişinde çalıştığınız kişi ya da kuruluşlar olan "üçüncü parti" ve "iş ortakları" aynı zamanda bunlara dahil olan mevcut ve potansiyel müşterilere, tedarikçilere, distribütörleri, iş ortaklarına, acentelere ve danışmanlara; hükümet ve kamu yetkililerine ve bunları içeren danışmanlara, temsilcileri ve yetkilileri, politikacılara ve siyasi partilere de uygulanır.

Platinum’un Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele politikası:

 1. a. rüşveti engeller/ rüşvet olaylarına sıfır tolerans tanır.
 2. b. geçerli olan rüşvetle mücadele yasalarına uyumludur.
 3. c. kuruluş amacına uygundur.
 4. d. rüşvetle mücadele hedeflerini belirler, gözden geçirir ve bunlara ulaşmak için altyapı sağlar.
 5. e. artan şüpheleri korku ve misilleme olmadan güven içinde cesaretlendirir.
 6. f. dokümante edilmiş bilgi olarak mevcuttur.
 7. g. rüşvet riski düşük olan iş ortakları ile iletişim içinde olur.
 8. h. uygun olduğu kadar ilgili taraflarla uyumlu olur.
 9. i. uygunluk ve iyileştirme önemli değişiklikler meydana geldiğinde belirli aralıklarla gözden geçirilir.
 10. j. anonim raporlamaya müsaade edilir.
 11. k. endişelerini dile getirdiği veya rüşvet olayını bildirdiği için kimseye karşı misillemeyi hiçbir şekilde hoş görmez. Tüm raporlar gizli olarak ele alınır.
 12. l. siyasi partilere katkı yapmaya izin vermez.
 13. m. rüşvet riskini tanımlar, değerlendirir, önceliklendiren ve değerlendirilen rüşvet risklerini azaltmak için kuruluşun mevcut kontrollerinin uygunluğunu ve etkinliğini değerlendiren Rüşvet Risk Değerlendirmesinin geliştirilmesini içerir.
 14. n. durum tespit süreci, Platinum çalışanları ve rüşvet risklerini değerlendirmek için yeterli bilgi edinmede gerekli olan ‘’üçüncü parti’’ ve ‘’iş ortaklarını’’ kapsar.

Özellikle çalışanlarımız,

 • görevlerini uygunsuz bir şekilde yerine getirmelerini teşvik etmek veya ödüllendirmek amacıyla herhangi bir kişiye (yabancı bir kamu görevlisi dahil) asla mali veya başka bir avantaj teklif etmemeli, vaat etmemeli veya vermemelidir.
 • görevlerini kötüye kullanmak için asla finansal veya başka bir avantaj sağlayacak ödülü direkt veya endirekt olarak kabul etmemelidir. Avantajın çalışan veya üçüncü bir şahıs için olması herhangi bir değişikliğe neden olamaz.
 • pozisyonları gereği, hediyeler alıp vermesi izin verilenler (bundan emin değillerse departman müdürünün bilgilendirilmesi zorunludur), bunu makul ve orantılı bir şekilde yapmalıdır.
 • Bu tür ödemeler için talep veya taleplerin nasıl önleneceği ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda özel rehberlik sağlanır.